Advokatska kancelarija Litričin

Intenzivne radionice za primenu novog Zakona o javnim nabavkama