Advokatska kancelarija Litričin

Rešenje nedoumica i saveti za pravilno postupanje – novi Portal javnih nabavki i novi Zakon o javnim nabavkama