Advokatska kancelarija Litričin

Konferencija „Javne nabavke u Srbiji: Novi zakon, stare (koruptivne) prakse”