Advokatska kancelarija Litričin

Završna konferencija „Javne nabavke u Srbiji: Pouke, poruke i ključni nalazi” u organizaciji CPES i Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama