Advokatska kancelarija Litričin

Obuke o primeni Zakona o javnim nabavkama za ponuđače u postupcima javnih nabavki